Re-integratie

Loopbaancoaches helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan werk.

U vindt op deze site informatie. Bent u een arbeidsdeskundige of werkt er iemand in uw bedrijf die door ziekte dreigt uit te vallen? Een coach kan u van dienst zijn!

Individuele re-integratie overeenkomst (IRO)
Het is voor cliƫnten van het UWV sinds 1 januari 2004 mogelijk zelf invulling te geven aan het re-integratietraject. Daarbij kunnen zij zelf bepalen door welk re-integratiebureau zij ondersteund willen worden.

Re-integratie

Doelstelling is te komen tot een verbetering van de re-integratie methodieken door middel van de inzet van internationaal opgedane kennis en ervaring van de betrokken partijen op het gebied van re-integratie en ondersteunende processen zoals ICT (e-learning, Internet).

Veel coaches zijn ondernemingen gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een middelgrote tot grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze realiseren dit door het inzetten van betrokken professionals die mensen snel, zorgvuldig en op maat helpen bij het vinden van een passende baan of het begeleiden naar maatschappelijk zinvolle dagactiviteiten. Hun succesvolle formule is hierbij gericht op persoonlijke begeleiding, methodische aanpak, maatwerk, wederzijds respect en de inzet van ons randstedelijk werkgevers-netwerk.

Ze werken niet voor, maar samen met de klanten: enerzijds de werkzoekenden en werkgevers, anderzijds de gemeenten, UWV en de sociale partners. Alleen zo ben je altijd verzekerd van het gewenste resultaat!

Meer over loopbaancoaches

www.coaching-info.nl/loopbaancoaching

© All Right Reserved
Copyright 2002 © TWCA - alle rechten voorbehouden